ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
₦3,500.00NGN
1 سال
₦4,000.00NGN
1 سال
₦4,000.00NGN
1 سال
.net
₦4,000.00NGN
1 سال
₦4,200.00NGN
1 سال
₦4,000.00NGN
1 سال
.org
₦4,000.00NGN
1 سال
₦4,500.00NGN
1 سال
₦4,500.00NGN
1 سال
.info
₦4,000.00NGN
1 سال
₦4,000.00NGN
1 سال
₦4,000.00NGN
1 سال
.com.ng sale!
₦2,000.00NGN
1 سال
₦2,500.00NGN
1 سال
₦2,000.00NGN
1 سال
.biz
₦3,500.00NGN
1 سال
₦3,500.00NGN
1 سال
₦3,500.00NGN
1 سال
.ng hot!
₦14,000.00NGN
1 سال
₦15,000.00NGN
1 سال
₦15,000.00NGN
1 سال
.org.ng
₦1,900.00NGN
1 سال
₦2,500.00NGN
1 سال
₦1,900.00NGN
1 سال
.net.ng
₦2,000.00NGN
1 سال
₦2,500.00NGN
1 سال
₦2,000.00NGN
1 سال
.i.ng
₦2,500.00NGN
1 سال
₦3,000.00NGN
1 سال
₦2,500.00NGN
1 سال
.name.ng new!
₦1,000.00NGN
1 سال
₦1,500.00NGN
1 سال
₦1,000.00NGN
1 سال
.in new!
₦4,000.00NGN
1 سال
₦4,500.00NGN
1 سال
₦4,000.00NGN
1 سال
.tv
₦8,500.00NGN
1 سال
₦10,000.00NGN
1 سال
₦9,000.00NGN
1 سال
.site new!
₦8,500.00NGN
1 سال
₦10,000.00NGN
1 سال
₦9,000.00NGN
1 سال
.business new!
₦1,500.00NGN
1 سال
₦3,000.00NGN
1 سال
₦2,500.00NGN
1 سال
.cloud new!
₦8,000.00NGN
1 سال
₦9,000.00NGN
1 سال
₦8,000.00NGN
1 سال
.engineer new!
₦8,500.00NGN
1 سال
₦10,000.00NGN
1 سال
₦9,000.00NGN
1 سال
.rocks new!
₦3,500.00NGN
1 سال
₦4,000.00NGN
1 سال
₦4,000.00NGN
1 سال
.tech hot!
₦18,000.00NGN
1 سال
₦18,000.00NGN
1 سال
₦18,000.00NGN
1 سال
.us
₦3,500.00NGN
1 سال
₦4,000.00NGN
1 سال
₦4,000.00NGN
1 سال
.uk
₦3,500.00NGN
1 سال
₦4,000.00NGN
1 سال
₦4,000.00NGN
1 سال
.sch.ng new!
₦1,800.00NGN
1 سال
₦2,000.00NGN
1 سال
₦2,000.00NGN
1 سال
.education new!
₦9,700.00NGN
1 سال
₦10,000.00NGN
1 سال
₦10,000.00NGN
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains