פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 General Enquiries

All Enquiries

 General Support

General support unit can assist you with just about anything.

 Corporate Inquiries

Have special business need? let our corporate support unit know about it

 Career

Address all Career/Job Opportunity related request to our career department.

 Sales

Sales Support & Pre-Sales Questions